Geotextílie

Rozsah geotextílie:

  • produkujú sa tri druhy: polyester polyethylen, viskóza B, kombinované s rôznym percentom zloženia
  • plošná hmotnosť: 50-1000 g/m2
  • šírka rezaného kotúča: 50-220 mm
  • dĺžka návinu 50-300 bm
  • nerovnomernosť plošnej hmotnosti max. 5%
  • hrúbka 3–15 mm

Oblasť použitia:

  • Výstavba a oprava ciest a železníc: Používa sa na spodnú časť vozovky a podložia, na svahoch a v odvodňovacích zariadeniach. Hlavným účelom použitia geotextilných materiálov je zaistenie spoľahlivej prevádzky ciest a ďalších dopravných stavieb alebo niektoré z ich prvkov v komplexnom prostredí.
  • Stavebníctvo: izolácia potrubia, medzipodlahová hydro a zvuková izolácia.
  • Nábytkársky priemysel: fixačný materiál pre duplikáciu poťahovej látky, krytie pružín, výplňovy materiál. Farebnosť: biela, čierna, šedá. Materiál nie je jedovatý, nerozkladá sa pôsobením vody, nemá nepriaznivý vplyv na ľudské telo v priamom kontakte a nespôsobuje alergie.
  • Odevný a obuvnícky priemysel: výroba vnútorných vložiek, tepelná izolácia obuvi a odevov.

Používa sa ako základná vrstva pri výrobe linolea a rôznych podlahovinách a ako základ pre výrobu umelej kože.

Kontakt

Lime, s.r.o.

Poštová adresa:
Medňanského 2
036 08 Martin
Slovak republic

Prevádzka:
Dielenská kružná 9739
036 08 Martin
Slovak republic

IČO: 36 387 762
IČ DPH: SK 2020120476

Fax: +421 434 284 699
Tel.: +421 911 855 222

trading@limeslovakia.sk
www.limeslovakia.sk