O spoločnosti

Čím sa zaoberá naša spoločnosť?

Spoločnosť Lime s.r.o., vznikla v roku 1999 ako obchodná spoločnosť zameraná na dovoz rôznych komodít pre chemický a textilný priemysel.

Postupom času sa v rámci obchodnej spolupráce so spracovateľmi týchto komodít na slovenskom a českom trhu, začala spoločnosť Lime, s.r.o. orientovať na dovoz polypropylénových netkaných textílií a export surovín a chemických prísad používaných pri ich samotnej výrobe.

V súčasnosti je spoločnosť Lime, s.r.o., jedným z najvýznamnejších importérov netkaných textílií na slovenský a český trh.

Kontakt

Lime, s.r.o.

Poštová adresa:
Medňanského 2
036 08 Martin
Slovak republic

Prevádzka:
Dielenská kružná 9739
036 08 Martin
Slovak republic

IČO: 36 387 762
IČ DPH: SK 2020120476

Fax: +421 434 284 699
Tel.: +421 911 855 222

trading@limeslovakia.sk
www.limeslovakia.sk