Stavebníctvo

Netkané materiály SpanBel pre stavebníctvo

Netkaný materiál SpunBel sa vyrába farbený alebo biely s hydrofílnou, hydrofóbnou prísadou, s UV-stabilizátorom alebo bez nich. Na prianie zákazníka je možné vyrobiť materiál s inými druhmi prídavných látok.

Kvalitatívne charakteristiky

Norma

Triedy materiálu

SK

SKL

Plošná hmotnosť g / m 2 (nominálny význam)

80

110

75

110

Maximálna odchýlka od šírky, %

+ 1

+ 1

-2 +1

-2 +1

Hranica pevnosti, N, min.

v pozdĺžnom smere

120

180

130

160

v priečnom smere

90

130

90

110

Predĺženie pri pretrhnutí, %, max.

v pozdĺžnom smere

180

180

180

180

v priečnom smere

180

180

180

180

Priepustnosť vzduchu odpor, m 2 x V x H Pa / mg, min.

20 x 10 -4

20 x 10 -4

-

-

Priepustnosť vodných pár odpor, m 2 x V x H Pa / mg, min.

0,015

0,015

1,0

1,0

UV stabilita, %, najmenej po 500 hodinách

45

45

45

45

Priepustnosť pod tlakom 0.001 Mpa, h, min.

-

-

72

72

Absorpcia vody pre testovanie najmenej 24 h,%, max

-

-

2

2

Odolnosť proti statickému pretlačeniu

-

-

udržiava

udržiava

Flexibilita

-

-

udržiava

udržiava

Modifikácia lineárnych rozmerov pri teplote (70 + 2) 0 C v priebehu min. 6 h, %

-

-

+ 2

+ 2

Netkané materiály SpanBel niesú  toxické. Možné použitie pri teplote najviac 150° C.

Použitie:

  • SK - ako izolačný materiál pre strechy, pod akékoľvek krytiny (škridle, kovové strechy, strešné bridlice a pod). Materiál je možné použiť pre ľubovoľný typ konštrukcie ako ochranu proti vetru, prachu, vlhkosti zo vzduchu,
  • SKL - ako membrány difúzny odpor v spodnej vrstve  zastrešenia budov a stavieb, pre izoláciu od zemnej vlhkosti a na ochranu proti saturácii kapilárnej vlhkosti.

Balenie: materiál je navinutý v rolkách (hmotnosť nie je väčšia ako 500 kg), okolo papierovej trubice a je zabalený v polyetylénovej fólií.

Kontakt

Lime, s.r.o.

Poštová adresa:
Medňanského 2
036 08 Martin
Slovak republic

Prevádzka:
Dielenská kružná 9739
036 08 Martin
Slovak republic

IČO: 36 387 762
IČ DPH: SK 2020120476

Fax: +421 434 284 699
Tel.: +421 911 855 222

trading@limeslovakia.sk
www.limeslovakia.sk